Skip to content

Onlinekurs - Stress och utmattning på arbetsplatsen, sjukskrivning, rehabilitering och återgång till arbetet.

En kurs i förebyggande och rehabiliterande hälsoarbete på arbetsplatsen med inriktning på psykisk ohälsa.
Stress och utmattning i arbetslivet

En kurs i förebyggande och rehabiliterande hälsoarbete på arbetsplatsen med inriktning på psykisk ohälsa.

För dig som arbetar inom HR, som personalchef, teamledare eller med personal på annat sätt.

För dig som är drabbad är stress och utmattning och inte får den hjälp och förståelse du borde fått på ditt arbete, i din sjukskrivning och framför allt i din återgång till arbete efter sjukskrivning.

 

I kursens tre omfattande delar får du en större kunskap och djupare förståelse för stressrelaterad psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Du kommer få lära dig hur stress och återhämtning fungerar vetenskapligt. Du kommer få lära dig mer om hur reflexmässiga beteenden som skapats under uppväxten, ligger till grund för förutsättningen att dra sunda gränser och ha en sund och balanserad syn på prestation.


Du kommer också få lära dig hur varningsflaggorna ser ut, vilken anpassning som behövs på arbetsplatsen, när det är dags för sjukskrivning, hur rehabiliteringen av stress och utmattning bör se ut och hur återgången till arbetet görs på bästa sätt med minimal risk för återfall och bakslag.

 

Del 1 – Innehåll – Förebyggande – 1 tim

Stress, utmattningssyndrom, återhämtning, energi och ork.
Bakgrund, verktyg och färdigheter för att kontrollera stressen och energin i vardagen.
Verktyg, mallar och analys för att bedöma stress och utmattningsnivå hos sig själv eller personal.

Del 2 – Stressrelaterad psykisk ohälsa, sjukskrivning och rehabilitering – 1 tim

Utmattningssyndrom, sjukdomsfaser, akuta insatser, varningsflaggor, sjukskrivning, rehabiliterande åtgärder, rehabplaner, kommunikation och coachning inom stress och utmattning


Del 3 – Återgång till arbetet efter sjukskrivning för stress och utmattning – 1 tim

Strategier för återgång med långsam och hållbar upptrappning, anpassningar, kommunikation och balanserade behov, återhämtning och en hållbar vardag.
Verktyg för planering, avstämning och struktur.

 

Plats: Digitalt online via Zoom.

Ingår: Lärarledd undervisning, återhämtningsprotokoll, mallar för struktur och rehabilitering, verktyg för att hantera stressrelaterade tankar och känslor.

Tid: 3 tillfällen över 6 veckor.

Kostnad: 3495 SEK - Inkl moms för privatpersoner, Exkl moms för företag 


 

 

 

Självhjälpskurs mot stres och utmattning