Skip to content

Föreläsare Björn Rudman - Stress och återhämtning

HubSpot Video

"Maximera din energi efter jobbet - En föreläsning om återhämtning, stress, stresshantering och personlig livskvalitet."

Föreläsning med Björn Rudman
Föreläsare Björn Rudman - Stress och återhämtning


Välkommen till en inspirerande föreläsning om hantering av stress, återhämtning och välbefinnande, presenterad av den erfarne föreläsaren Björn Rudman, Göteborg.

Björn är känd för sina lättillgängliga och begripliga föreläsningar som fortsätter att påverka personalen på företaget långt efter att föreläsningen är över.

Med gedigen kunskap och erfarenhet möter Björn deltagarna på deras nivå och kombinerar den komplexa vetenskapen om stresshantering och terapi med vardagliga exempel och praktiska verktyg. Detta ger deltagarna hopp, kunskap och färdigheter att förändra sin pressade vardag.

Föreläsningen sträcker sig vanligtvis över 90 minuter, uppdelade i två delar á 45 minuter vardera. Den första delen fokuserar på att förstå stress, återhämtning och belastning. Deltagarna får en ny insikt om sin egen stressiga situation genom interaktiva verktyg och diskussioner som Björn leder. Genom terapeutiska frågor på en digital plattform kan deltagarna ge anonyma svar som sedan visas i realtid på en projektor. Detta uppmuntrar till diskussioner samtidigt som arbetsgivaren får en djupare förståelse för deltagarnas mentala hälsa, vilket kan bidra till en hälsosam arbetsmiljö.

I den andra delen av föreläsningen fokuseras det på att hantera stress och främja återhämtning. Björn presenterar konkreta verktyg som deltagarna kan använda omedelbart för att skapa snabba och långsiktigt hållbara förändringar. Dessa verktyg fungerar både individuellt och som underlag för vidare diskussioner på arbetsplatsen.

Ge Björn 90 minuter, och han kommer att ge deltagarna insikter som påverkar deras liv. Med en kombination av enkel information, konkreta exempel och användbara verktyg kommer deltagarna att lämna föreläsningen med en ökad förståelse för sin egen hantering av stress och verktyg för att hålla den på en hållbar nivå. Ta chansen att skapa en positiv förändring för era anställda genom att boka Björns föreläsning "Få mer energi efter jobbet" redan idag.

 

Björn Rudman föreläser


Förfrågan om föreläsning