Skip to content

Kroppen och självkänsla

Självkänsla är ingen direkt färdighet hos oss människor. Tänk det mer som ett mätinstrument som skall mäta upp hur du fungerar i olika sammanhang och inom olika domäner i livet.

Ibland är självkänslan låg bara runt vissa sammanhang och ibland är den generellt låg i alla delar. Är den låg på vissa ställen kommer den påverka livet såklart men inte lika mycket som om den vore generellt låg. Då är det möjligt för hjärnan att få pauser ifrån den jobbiga känslan av att ”självet” inte fungerar i relation till hur man skulle vilja. Är den låga självkänslan med sina olika delar kopplat till hur man uppfattar sin egen kropp är det svårt att få en paus.

Det finns flera olika teorier och strategier för att på sikt förändra självkänsla positivt som man vetenskapligt har tittat på. Vissa går lätt att kanske inte avfärda som ”sådär fungerande” och andra fungerar absolut. I den här korta artikeln tänkte jag att du skall få läsa om ett antal punkter som är bra att hålla koll på när det gäller självkänsla. Särskilt när den är låg i förhållande till den egna kroppens utseende och funktion.

Vägen till en sundare självkänsla är inte att jaga en bättre självkänsla utan att släppa fokuset på ”självet” och istället jobba på den egna förmåga att hantera situationer, förmågan att vara självständig och stärka sin sociala tillhörighet. Ju starkare man är i sig själv desto mindre är behovet av bekräftelse ifrån andra. Det är såklart mycket lättare sagt än gjort men här är några viktiga punkter att förhålla sig till.

Tre punkter för att förbättra upplevelsen av självkänsla

 1. Det är viktigt att minska gapet och skillnaden mellan ambitionen i det man vill göra och uppfattad kompetens att faktiskt göra det.

  Kortfattat kan man då alltså skapa en positiv påverkan på självkänslan genom att antingen omvärdera ambitionen eller att skaffa sig en större kunskap för att kunna göra det man vill.
  Översatt till en situation där självkänslan synkar dåligt med kroppen kan det alltså vara bra fungerande att djupdyka lite i vad som är realistiskt, önskvärt och sunt när det gäller kroppen för att närma sig sanningen om hur det faktiskt ligger till. Ett bra sätt att göra det på är att skriva ner vad man hade sagt till en kompis med samma typ av inre brottningsmatcher.

  I många avseenden är det traditionella ideal kring hur kroppar ”ska” se ut som är osunda och som många försöker leva upp till trots att det kanske inte ens är genetiskt möjligt för individen.

 2. Det är viktigt att skapa en relativt korrekt självuppfattning om sig själv. Den närmsta omgivningen tycker säkert att du är jättebra på många olika sätt med många olika positiva egenskaper. Man behöver luska lite i detta och lägga till dessa delar i pusslet för att ha en mer verklighetstrogen uppfattning om sig själv som inte grundar sig i att allt är värdelöst och att man duger till något.

 3. Jobba på att göra andras positiva åsikter om dig till dina egna åsikter om dig. Psykologin kallar det att ”internalisera” informationen. Kan man skapa en positiv stämning i utvärderingen av sig själv så finns det goda förutsättningar för att bygga en sund och grundad självkänsla.
  ”Andra tycker att jag ser bra ut, alltså ser jag bra ut.”

Dessa tre punkter är delar av en bredare strategi för att förbättra en dålig självkänsla som fungerar väldigt bra. Som du ser är det ingen ”quick fix” det här heller utan kräver ett tålmodigt och ganska tidskrävande arbete. Men det går solklart att skapa en förändring till det bättre, även om det inte är sättet du läser om i små goa instagraminlägg hos random 14-dagars coach.

Vill man läsa mer om självkänsla rekommenderar jag böckerna:

“The Construction of the Self”, Susan Harter

“Självkänsla – Bortom populärpsykologi och enkla sanningar”, Magnus Lindwall