Skip to content
Björn Rudman, terapeut med inriktning på föreläsningar för företag och individuell terapi och stöttning för privatpersoner vid stress, psykisk ohälsa, ADHD eller långtidssmärta

Föreläsare från Göteborg och specialist på stress, stresshantering, utmattningssyndrom, ADHD och långtidssmärta

Möt Björn Rudman, en erfaren terapeut specialiserad på stress, stressrelaterad psykisk ohälsa, ADHD och långtidssmärta. Björn skapar skräddarsydda lösningar för sina patienter genom sin unika kombination av beprövade terapimetoder och personliga erfarenheter. I en trygg och empatisk miljö får klienterna inte bara terapi, utan även utbildning och stöd för att uppnå självständighet och bibehålla sin psykiska hälsa.

Björn, själv en spjutspetspatient med ADHD och kronisk smärta, använder sina egna erfarenheter i samtalen med sina patienter. Som specialist inom smärtrehabilitering har han hjälpt många personer som kämpar med smärta. Med en djup förståelse för utmaningarna utformar Björn individanpassade behandlingsplaner som tar hänsyn till både fysiska och psykologiska aspekter.

När du väljer Björn som din terapeut får du inte bara stöd och vägledning, utan även en pålitlig lärare som alltid strävar efter ditt bästa. Han fungerar som ett stöd för dina frågor och ger dig stöd genom hela processen.

Björn Rudman